09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,950,000
 • Bán 6,100,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22800.00
 • AUD16486.17
 • CAD18109.44
 • CHF25014.63
 • CNY3637.17
 • DKK3515.97
 • EUR26394.80
 • GBP30730.82
 • HKD2957.75
 • INR313.76
 • JPY205.51
 • KRW20.15
 • KWD77883.03
 • MYR5422.85
 • NOK2574.65
 • RUB339.20
 • SAR6276.24
 • SEK2559.81
 • SGD16863.57
 • THB689.00
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền