09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,545,000
 • Bán 5,642,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23160.00
 • AUD18283.25
 • CAD19346.87
 • CHF25897.08
 • CNY3656.37
 • DKK3834.07
 • EUR28553.00
 • GBP33089.22
 • HKD3015.45
 • INR325.55
 • JPY216.37
 • KRW21.60
 • KWD79530.06
 • MYR5649.22
 • NOK2842.10
 • RUB345.88
 • SAR6374.79
 • SEK2826.20
 • SGD17647.17
 • THB752.74
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền