09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,585,000
 • Bán 5,707,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23110.00
 • AUD17640.80
 • CAD18922.00
 • CHF25491.45
 • CNY3644.20
 • DKK3758.41
 • EUR27993.33
 • GBP32538.52
 • HKD3010.08
 • INR321.97
 • JPY213.18
 • KRW21.41
 • KWD79278.57
 • MYR5616.55
 • NOK2753.21
 • RUB354.74
 • SAR6361.14
 • SEK2749.27
 • SGD17435.51
 • THB747.51
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền